Om teateret

Om Fana Skoleteater

Fana Skoleteater er et årlig skoleteater ved Fana Gymnas, drevet av skolens elever. Teateret ble grunnlagt i 1938, noe som gjør skoleteateret til landets eldste, og grunnleggeren lektor Harald Nome ledet teateret i flere tiår. Men etter en pause som oppsto i teatervirksomheten mellom 1972 og 1986, har teateret vært drevet av elevene ved skolen, med unntak av manusforfattere og instruktører, som ofte er tidligere elever. De siste årene har omkring 150 av skolens 450 elever vært medlemmer av teateret, og opp imot 3000 bergensere besøker teateret hvert år.

I teaterets første periode spilte man klassiske drama og komedier av blant annet Holberg, Ibsen og Bjørnson. Det var her kjente navn som Kjell Stormoen, Harald Tusberg og Helge Jordal startet sine karrierer på scenen, alle under ledelse av nevnte lektor Nome. På begynnelsen av 1970-tallet oppsto imidlertid konflikter mellom skolens administrasjon og elevene ved teateret, særlig når det gjaldt spørsmål om repertoar. I 1972 kulminerte det hele med at skolen satte teateret på ”pause” på ubestemt tid.

I 1986 tok imidlertid daværende elev Lene Løtvedt initiativ til et nytt skoleteater, og manusforfatter og instruktør Espen Wold laget bygde-parodien på ”Grease”, Glease. Med dette startet en ny tradisjon på teateret, der man årlig fremførte spesialskrevete historier, ledsaget av velkjent musikk. Musikalkomedien var født, og kommet for å bli, i Fana. Den årlige forestillingsperioden ble lagt til januar, noe som resulterte i en intensiv oppkjøringsuke i juleferien - den såkalte intensivuken. Her deltar alle teaterets ulike grupper – det vil si skuespillere, orkester, scenearbeidere, sminke- og kostymegruppen, teknikerne, PR, arrangementsgruppen og styre, for å komme i mål til nyårets premiere på Fana Skoleteater.

Skoleteateret er flere ganger blitt nominert til ulike kulturpriser, og er blant annet tildelt "Rampeløkten" av Bergen Teaterforening to ganger. Teateret har også mottatt Bergen Kommunes Ungdomspris for sitt arbeid.

Også de senere årene har Fana Skoleteater vært et springbrett for videre karrierer på scenen. Anders Dale og Jon Bleiklie Devik har spilt store roller på flere av landets institusjonsteatere. Brødrene Vegard og Bård ”Ylvis” Ylvisåker ble oppdaget på skoleteateret, fikk sitt eget show og ble rikskjente artister. Det samme gjelder to av tre ”Raske Menn”, Øyvind Rafto og Carl Fredrik H. Larsen. En rekke musikere har også stukket seg frem etter tiden på skoleteateret. I 2009 vant Ole-Reinert Berg Olsen og Ine Tumyr, tidligere skuespillere ved teateret, Spellemannspris med gruppen Orbo and the Longshots. Flere av FSTs tidligere medlemmer har også kommet gjennom nåløyet ved prestisjetunge Liverpool Institute of Performing Arts, bedre kjent som Paul McCartney-skolen.

Det er slett ikke bare tidligere skuespillere og musikere som har staket ut kursen gjennom skoleteateret. Flere av teaterets andre medlemmer har endt opp i kulturlivet eller mediebransjen. Fellesnevneren for mange er at de takker Fana Skoleteater for sin skjebne.
Gjennom Fana Skoleteater lærer man hvordan ting virkelig fungerer - vi leker tross alt ikke teater!


Les for øvrig om de ulike sesongene ved å klikke deg inn på menyen til venstre