K-styret

Ved Fana Skoleteaters årsmøte vinteren 2000 ble teaterets organisasjonsstruktur endret, og opprettelsen av Kontinuitetsstyret ble vedtatt. Dette etter flere oppfordringer fra så vel nåværende som tidligere styremedlemmer i Skoleteateret.

Kontinuitetsstyret har som formål å være en støttefunksjon for driftsstyret i Skoleteateret, og på denne måten bidra til kontinuitet i foreningens virksomhet. Fremfor alt står målet om å skape trygghet for foreningens ve og vel. Tanken er at K-styret ikke skal blande seg inn i den daglige driften av teateret, men kun tre støttende til ved behov, og på forespørsel fra teaterets driftsstyre.

Med til K-styrets ansvar følger blant annet forvalting av et fond bygget opp av virksomhetens overskudd siden oppsetningen "Premiere - eller ikke være" i 97/98. Langsiktige investeringer blir nøye vurdert og gjennomført. Disse blir diskutert på våre møter, som vi vil karakterisere som både humørfylte og produktive - en balansegang vi nå mestrer til det perfekte.

K-styret er sammensatt av et knippe personer med lang fartstid i teateret. For tiden er styresammmensetningen følgende:

  • Espen Stige Brakstad
  • Christer Kjørsvik
  • Anne Sofie Tveit
  • Cathrine Steine
  • Vibecke Linn Knudsen

 

Kontakt k-styret: k @ fanaskoleteater . no